Tip na výlet

12. Šumavské perle - Ateliér Jany Wudy (vedle penzionu)

Vinuté sklěněné perle jsou součástí tradičních výrobků ze Šumavy.

Již ve středověku se v šumavských sklárnách vyráběly skleněné korálky - páteříky, které se navlékaly do růženců. A tak vznikl i jejich název, který byl odvozen z prvních slov modlitby „Otče náš, jenž jsi na nebesích, ...“, která zní v latinském překladu: „Pater noster qui es in cælis, ...“.

Pokračovatelka tradice je paní Jana Wudy. V její dílně se seznámíte jak s historií, tak s výrobou na sklářském kahanu.

Můžete si zde domluvit také kurzy a samotnou výrobu vinutých perel si vyzkoušet na vlastní kůži. Přednášky jsou vhodné jak pro děti, tak pro dospělé.

V ateliéru, který sousedí s naším penzionem, si také můžete zakoupit krásné šperky, originály z českého skla, které jinde nenajdete.

Kontakt:

e-mail: jana@wudy.cz

telefon:  +420 606 889 532

www.wudy.eu

www.wudy.cz

 

Galerie

crossmenu