Ceník

PRO CENY A VÝPOČET CELKOVÉ SUMY ZA UBYTOVÁNÍ VČETNĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ NAVŠTIVTE SEKCI:
REZERVOVAT

Cena za lůžko: 650,-Kč/os/noc 

REKREAČNÍ POPLATEK
Rekreační poplatek ve výši 10,- Kč/osoba/den pro osoby ve věku 18-70 let není zahrnut v ceně ubytování

SNÍDANĚ
Cena: 140 Kč (snídaně musí být zarezervovaná alespoň 1 den předem)
Polopenze/plné penze zajišťujeme pro skupiny od 12 osob

PRO NAŠE MALÉ HOSTY
Dítě ve věku 2 až 11 let: sleva 100,-Kč/noc 
Děti do 2 let nebo ti, kteří nepotřebují samostatné lůžko: bez poplatku
Pokud máte zájem, rádi pro vás připravíme dětskou postýlku

DOMÁCÍ MAZLÍČCI:
Pokud budete dodržovat čistotu v penzionu a jeho okolí, rádi přivítáme pejsky všech velikostí
Poplatek za domácího mazlíčka: 120 Kč/ noc

PRO SKUPINY
Do 8 osob: pronájem Depandance: 4 900 Kč/noc
SKUPINY od 12 osob: ceny dohodou dle počtu osob a nocí, včetně možnosti plné penze/polopenze a pronájmu kulturního sálu

________________________________________

STORNO POPLATKY PŘI ZRUŠENÍ POBYTU
50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem
100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem

DOPLŇUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
V termínech od 1.7. do 31.8. a od 23.12. do 2.1.202x se ceny mohou lišit

1. Ceny a služby
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@penzionpodzdanovem.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.
U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.
Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

3. Platnost
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO
V případě, že mezi námi a spotřebitelem vznikne spotřebitelský spor v souvislosti s kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytování služeb a nedojde k jeho vyřešení vzájemnou dohodou, má spotřebitel možnost podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu. Toto řešení je svěřeno subjektu specializujícímu se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v souladu s ust. § 14 z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce.
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Kontaktní údaje: adr@coi.cz
adr.coi.cz

REZERVACÍ SOUHLASÍTE S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.
JEJICH PLNÝ OBSAH NALEZNETE NA ODKAZE: https://penzionpodzdanovem.cz/obchodni-podminky/

crossmenu